Tõlla mü detailplaneering

8.06.17
Detailplaneeringu eesmärk:
DJagada maaüksus neljakselamumaa krundiks, määrata neile ehitusõigused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkude paiknemine.
 
Algatamine
 

Eskiisi tutvustus

11. märts kell 10.30 Paikuse vallamajas

Vastuvõtmine

Paikuse Vallavalitsuse 09. mai 2016.a. korralduse nr 104
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek korraldatakse 30. märtsist - 13. aprillini 2017 vallamajas
 

Avalik arutelu

toimub 18. aprillil kell 18.00 vallamaja volikogu saalis.