Põlendmaa sotsiaalmaja

4.08.16

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on muuta krundi ehitusõigust (ehitusala ja ehitusaluse pinna muutmine). 
 
Algatamine
 

 

Eskiisi tutvustus

Eskiis  25. juuni 2015 a. 

Avalikustamine
Avalik väljapanek 25. mai - 12. juuni 2016.a.

Avalik arutelu 13. juunil 2016  kell 16 vallamajas volikogu saalis                                         .

Kestestamine