Seljametsa tee km 1.16 kuni Tammuru tehnokülani kergliiklustee dp

22.02.16
 Detailplaneeringu eesmärk
Detailplaneeringu eemärgiks on lahendada kergliiklustee paiknemine Seljametsa tee ääres ja jalakäijate juurdepääsud Seljametsa lasteaiale.
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

 

Vastu võetud

 
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 01.03.2016 kell 16.00 Paikuse Vallavalitsuses.
 
Seletuskiri
Põhijoonis