Rukkilille kinnistu detailplaneering

14.04.16

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on jagada kinnistu tootmismaa kruntideks, lahendada ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrgud.
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

25.juunil 2015 kell 16.00 Paikuse vallavolikogu saalis

Vastu võetud

Detailplaneering on vastu võetud Paikuse Vallavalitsuse 7. märtsi 2016.a. korraldusega nr. 44

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 24. märtsist - 7.aprillini 2016  Paikuse vallamajas.
Avalik arutelu toimub 8. aprillil kell 12 vallamajas volikogu saalis.