Põlendmaa prügila kinnistu detailplaneering

2.09.16

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on täpsustada ehitusõigused vastavalt muutunud jäätmekorralduse põhimõtetele ja täiendavad maa-alade kasutuselevõtmised ladestusaladena ning kaasajastada planeering.

Algatamine

Paikuse Vallavalitsuse 24.novembri 2014 korraldus nr 289

lähtetingimused ja skeem

 

21.septembril 2015 kell 10.00 Paikuse vallavolikogu saalis

Vastu võetud

Paikuse Vallavalitsuse  24.08.2016 korraldus nr 206

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 13.septembrist kuni 26.septembrini 2016 vallamajas.
Avalik arutelu toimub 27.septembril 2016  kell 16 vallamajas volikogu saalis.