Paide mnt 41

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. 
 
Algatamine
Paikuse Vallavalitsuse 25.jaanuari 2010. a korraldus nr 10
 
Eskiisi tutvustus
13. november .2014.a.
Vastu võetud ja kehtestatud
Paikuse Vallavolikogu 21.september 2016.a. otsusega 25