Laastu ja Pustu detailplaneering

29.10.15

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on jagada kinnistu tootmismaa kruntideks, lahendada ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrgud.
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

 ....kell Paikuse vallavolikogu saalis

 

 

Vastu võetud

 
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub .......................... Paikuse Vallavalitsuses.
 
Seletuskiri
Põhijoonis