Kopra tn 7 detailplaneering

28.09.17

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on kinnistule uute ehitusõiguste andmine.

Algatamine

Eskiisi tutvustus

Eskiisi tutvustus toimiub Paikuse vallamajas Volikogu istungite ruumis 31.märtsil kell 14.00

Vastu võetud

Detailplaneering on vastu võetud Paikuse Vallavalitsuse 31. augusti 2015 korraldusega nr.234
Detailplaneering suunati uuele menetlusele.
Detailplaneering on vastu võetud Paikuse Vallavalitsuse 11. septembri 2017 korraldusega nr 223
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 14.septembrist kuni 14.oktoobrini 2015  Paikuse vallamajas.
Peale Maavalitsuse toimunud järelvalvet on detailplaneering suunatud uuele menetlusele.
Teine avalik väljapanek toimub 28. septembrist kuni 13. oktoobrini 2017.a. Paikuse Vallamajas.
Avalik arutelu toimud 16. oktoobril 2017.a. kell 16.00 vallamajas volikogu saalis.