Keraamika 2 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering

4.08.16
Detailplaneeringu eesmärk:
Detailplaneeringu eemärgiks on liita kinnistule teenindusmaad.
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

25.juunil kell 14.00 Paikuse vallavolikogu saalis

eskiis

Vastu võetud

Paikuse Vallavalitsuse 09. mai 2016.a. korralduse nr 104
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 26.maist kuni 8.juunini  2016 Paikuse Vallamajas.
 

Avalik arutelu

toimub 9.juunil 2016  kell 16 vallamajas volikogu saalis

 

Kehtestamine

Paikuse Vallavalitsuse 14. juuni 2016.a. korraldus nr 140