Kasemaa kinnistu detailplaneering

17.09.15

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa krundiks, lahendada ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrgud.
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

 

 

 

Vastu võetud

 
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub .......................... Paikuse Vallavalitsuses.
 
Seletuskiri
Põhijoonis