Käärasoo tee 32 mü detailplaneering

20.11.14

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on jagada maaüksus kruntideks, anda ehitusõigused, lahendada teed ja tehnovõrgud. 
 
Algatamine

Eskiisi tutvustus

13.novembril 2014 Paikuse vallamajas

Vastu võetud

 
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub .......................... Paikuse Vallavalitsuses.