Vesi ja kanalisatsioon

3.03.16

Vee-ettevõtjaks Paikuse vallas on kuni 30.09.2022 määratud AS Pärnu Vesi. Alus: Paikuse Vallavolikogu 17.09.2007 otsus nr 35.

AS Pärnu Vesi  vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri alates 01.10.2014 on avalik vee-ettevõtja veebilehel.