Vallavalitsuse koosseis

14.11.17

Paikuse Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseis:

 

KANTSELEI

 • Vallasekretär (ametnik)
 • Teabespetsialist (ametnik)
 • Sekretär-asjaajaja (ametnik)
 • Bussijuht (töölepinguga)
 • Koristaja (töölepinguga)
 

RAAMATUPIDAMISOSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Vanemraamatupidaja (töölepinguga)
 • Vanemraamatupidaja (töölepinguga)
 

HUMANITAAROSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Lastekaitsespetsialist (ametnik)
 • Sotsiaaltöö spetsialist (ametnik)
 • Kultuuritöö spetsialist (töölepinguga)
 

TEHNIKAOSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Vallaarhitekt (ametnik)
 • Ehitusinspektor (ametnik)
 • Kommunaalmajanduse spetsialist (ametnik)
 • Keskkonnaspetsialist (ametnik)
 • Tehnik (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)