Vallavalitsus koosseis

26.11.14

Paikuse Vallavalitsus on kinnitatud 4-liikmelisena

Nimi        Vastutusvaldkond
Kuno Erkmann
üldjuhtimine, valla osalus maakonna ühisüritustes, välissuhted,
valla ühistransport.
Väino Kaur
planeerimine, ehituskorraldus ja -järelevalve, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustuse ja kanalisatsiooni
küsimused, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus,
maavarad, loodushoid, haljastusküsimused ning muud
tehnilised küsimused;
Helve Reisenbuk      
haridusküsimused, noorsootöö, sotsiaalabi ja -teenused,
tervishoid, vanurite hoolekanne, kultuur, sport.
Valli Roosmaa

finantsküsimused

 

 

Paikuse Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseis:

 

KANTSELEI

 • Vallasekretär (ametnik)
 • Teabespetsialist (ametnik)
 • Sekretär-asjaajaja (ametnik)
 • Bussijuht (töölepinguga)
 • Koristaja (töölepinguga)
 

RAAMATUPIDAMISOSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Vanemraamatupidaja (töölepinguga)
 • Vanemraamatupidaja (töölepinguga)
 

HUMANITAAROSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Lastekaitsespetsialist (ametnik)
 • Sotsiaaltöö spetsialist (ametnik)
 • Kultuuritöö spetsialist (töölepinguga)
 

TEHNIKAOSAKOND

 • Osakonna juhataja (ametnik)
 • Vallaarhitekt (ametnik)
 • Ehitusinspektor (ametnik)
 • Kommunaalmajanduse spetsialist (ametnik)
 • Keskkonnaspetsialist (ametnik)
 • Tehnik (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)
 • Heakorratööline (töölepinguga)