Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

6.10.17

Valimised toimuvad 15. oktoobril 2017

Valimisjaoskond nr 18 asub Paikuse vallamaja 1. korruse saalis.
 
Elektrooniline hääletamine
5. oktoober kell 9.00 kuni 11. oktoober kell 18.00
 
Eelhääletamine
09.-11. oktoober kell 12.00-20.00
 
Hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda,
sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses
09.-11. oktoober kell 12.00-20.00
 
Valimispäev (sh kodus hääletamine) 15. oktoober kell 9.00-20.00
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põjhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus,. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.
 
Kodus saab hääletada vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjalike taotlusi võtab vastu Paikuse vallavalitsus aadressil Pärnade pst 11,Paikuse alev, 86602Pärnumaa või meilil info@paikuse.ee.  Eelhääletamis päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlust saab esitada hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni.
 
Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel (5887 4699), elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00-14.00.
 
Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemisel moodustuva Pärnu linna volikogu valimised
- Ühinemisel moodustuva Pärnu linna volikogus on 39 liiget
- Pärnu linna territooriumil on kaks valimisringkonda ja 19 valimisjaoskonda
 
Valimisringkond nr 1
- Pärnu linn, 31 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühineva Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega
 
Valimisringkond nr 2
- Audru vald, Paikuse vald ja Tõstamaa vald,  8 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühinevate Audru valla, Paikuse valla Tõstamaa valla haldusterritooriumi piiridega
 
Volikogu liikmete arv, valimisringkonnad ja mandaadid on kinnitatud Pärnu maavanema 06.07.2017 korraldusega nr 264. Valimisjaoskonnad on kinnitatud Pärnu maavanema 7. juuli 2017 korraldusega nr 266