Uudised ja teated

Vabandame!

Vabandame!
21. jaanuaril 2019 ilmunud Paikuse Postipaunas oli eksitav info. Linnavolikogu 10. jaanuari istungil ei kinnitatud Pärnu linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „ Sotsiaalteenuste osutamise kord" muudatusi.