Uudised ja teated

« Tagasi

PAIKUSE OSAVALLA ELANIKE KOKKUSAAMINE - Paikuse asumiseltsi MTÜ loomiseks

Kellel pole võimalik 31. märtsil osa võtta, tuleme konkreetselt MTÜ põhikirja arutamiseks kokku ka kolmapäeval, 27. märtsil kell 17.30 (seekord Paikuse Põhikooli algklasside saalis).

Aeg: pühapäev, 31. märts 2019 kell 17:30 (tutvumine ja tee)/18:00 (arutelu algus)
Koht: Paikuse osavallakeskuse saal
Osavõtjad: kõigi Paikuse osavalla piirkondade elanikud
Kokkusaamise laad: sõbralik ja lastesõbralik – võib tulla KOGU PEREGA. Pakume teed ja võib
teekõrvast kaasa võtta. Lastele on olemas mänguasjad ja joonistusvahendid.
 
PÄEVAKORD (avatud ettepanekutele):
* Saame tuttavaks ja joome teed;
* Vaba mikrofon (või kõva hääl) – vahetame infot ja mõtteid selle üle, mis Paikuse osavallas
toimub, mis võiks toimuda ja millisena me oma kodukanti näha tahame;
* Ülevaade 21.03 toimunud Paikuse osavalla arengu päevast ja arutelu;
* Soovi korral sõna Paikuse osavallas juba tegutsevatele MTÜ-dele ja seltsidele;
* Paikuse alevi keskuse areng – avalik ruum ja selle kasutus nii väikestele kui suurtele – sh
suure alevikeskse roheala säilitamise ja kasutuse võimalused (nt. koerte jooksutamise ala,
mänguväljakud, välijõusaal, jalgteed/rajad ja istepingid pargis) ja miks mitte siia ujula,
restorani ja rahvamaja rajamine – unistama peab suurelt!;
* Pärnu linna koostamisel olev üldplaneering ning sellesse ettepanekute tegemise arutamine;
* MTÜ loomine, mis koostöös kogukonna, teiste MTÜ-de ja seltside, organisatsioonide ja
kohaliku omavalitsusega seisaks siinse loodus- ja elukeskkonna läbimõelduma planeerimise
ning Paikuse osavalla väärtuste ja eripära säilimise eest – põhikirja arutamine, kinnitamine,
juhatuse valimine;
* Kokkuvõte
Soovime ka Pärnu linna osana Paikuse arengus kaasa rääkida ning olla teadlikud meid puudutavatest
Pärnu linna arenguplaanidest ja otsustest. Täna on selleks elanike koostöö olulisem, kui kunagi
varem.
Plaanid on suured ja neid saab ellu viia ühisel jõul. PALUN JAGAGE SEDA INFOT.
Lühike intervjuu meie algatusest ka Pärnu Tre raadios oli eetris 26.03.2019 - KUULA SIIT.
 
Kellel pole võimalik kohale tulla, andke MÕTETEST ja ETTEPANEKUTEST teada:
 
INFO ja KONTAKT:
Anneli Vridolin
annelivridolin@hotmail.com
Tel. 56 459028