Uudised ja teated

Riigimetsa Majandamise Keskus kutsub koosolekule

Riigimetsa Majandamise Keskus kutsub Paikuse alevi inimesi kaasamiskoosolekule. Koosolek toimub 27. novembril algusega 17.00  RMK Paikuse kontoris. Koosolekul arutame...

Teadlaste Öö " Etnost tehnoni" Pernova Loodusmajas

Teadlaste Öö Festivali selle aasta Pärnu ainus üritus on 28.09.2018  Pernova Loodusmajas. Etnost tehnoni pakub huvitavaid esinejaid ja juhendatud tegevusi kõigile, keda huvitab kultuur,...

Teavitus Paikuse osavallale postkontori sulgemise kohta

Anname teada, et alates 01.11.2018 on Paikuse postkontor suletud.   Kindlasti tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka peale postkontori sulgemist. Kliendid saavad...

Tule Ragn-Sells AS korraldatud kliendi infopäevale!

8. oktoobril kell 14 – 18 toimub Paikuse osavallakeskuses kliendi infopäev. Kliendi infopäeval saab jäätmevaldaja sõlmida lepingut (kui lepingut veel ei ole), tagastada saadetud lepingu lisa...

13.09.2018 toimub Kooli tee 12 territooriumil Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kolmanda kursuse kadettidele õppeharjutus

Neljapäeval, 13.09.2018 aastal toimub Paikusel, Kooli tee 12 territooriumil Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kolmanda kursuse kadettidele õppeharjutus ,  ...

Kiire interneti sooviavaldus

Elektrilevi alustas üle-eestilise kiire interneti võrgu vajaduste kaardistamist   Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste...

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 19278 Sindi – Lodja – Silla km 0,000-3,659 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 19278 Sindi – Lodja – Silla km 0,000-3,659 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.  Projekti eesmärk on...

Teavitus Paikuse osavallale postkontori ajutise sulgemise kohta

  Anname teada, et perioodil 09.07-20.07.2018 on Paikuse postkontor ajutiselt suletud.   Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult...

Soome sõprusvaldade stipendiumile saab taotlusi esitada 21. juulini 2018

Sõprusvaldade stipendiumifond on Mietoiste ja Mynamäe ning Paikuse valla sõbraliku koostöö 10. aastapäeva auks asutatud sihtkapital. Stipendiumifond loodi 2007. aastal, et toetada heade...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 11.06.2018

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberkandjal Paikuse osavalda või digitaalselt allkirjastatuna aadressile  linnavalitsus@parnu.ee  hiljemalt 11. juuni...

Paikuse osavallakeskuse uued lahtioleku- ja vastuvõtuajad alates 01.02.2018

LAHTIOLEKUAJAD: E, T, K, N 8.00-17.00 R 8.00-16.00 Lõuna 12.00-12.48 linnavalitsus@parnu.ee   VASTUVÕTUAJAD: Osavallakeskuse juhataja: E 14.00-16.00; N...

Paikuse osavallakeskuses võtavad vastu ka planeerimisosakonna teenistujad:

» Arhitekt Kadri Karjus: T: 9.00-12.00 ; N: 13.00- 17.00 Telefon 442 0777 (Paikusel), 444 8350, kadri.karjus[at]parnu.ee (planeeringud, projekteerimistingimused, ehitusõigus) »...

Kohanime määramise eelteade - Tõllaringi tee

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Paikuse Vallavolikogu 16.01.2006 määrusele nr 4 „Kohanimede määramise kord" avalikustab Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohanime määramine", millega...

Seljametsa Lasteaia logo konkurss

      Kuulutme välja lasteaia logo ideekonkursi , kuhu ootame kavandeid kõigilt, kellel mõni vahva idee meile saata on. ...

Käivitus noorteprojekt „ Interaktiivsed noored“ ja videokonkurss „ Mina, Paikuse noor!“

Tänapäeval on noored väga palju seotud oma nutiseadmega. Igal vabal hetkel on neil pilk ekraanis ja üritavad seal teha väikeseid nn.  snäppe või siis pilte endast. Neil on väga suur huvi ka...

Paikuse valla tunnusürituste sari 01. juuli 2017 – 30. juuni 2019

2017.aasta kevadel esitas Paikuse vallavalitsus Rohelise Jõemaa koostöögrupi Eesti Leaderi meetmesse /Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng, Piirkonna eripära rõhutavad tunnusüritused/...

Kultuuri- ja sporditoetused

Kuni uute ja ühiste kordade vastuvõtmiseni kehtivad endiste omavalitsusüksuste toetuste ja stipendiumide määramise korrad. Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte...

Lapse sünnitoetus Pärnu linnas

Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima sünnitoetuse kord, mis reguleerib toetuse maksmist alates 2018. aastast sündivatele Pärnu linna lastele.  Sünnitoetuse suurus Pärnu linnas on 500...

Kooli tee 12 projekteerimistingimuste avalik arutelu

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustas vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia  autode õppepolügooni...

Avatud menetluse projekteerimistingimused (Kooli tee 12)

Vastavalt ehitusseadustikule avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia autode õppepolügooni rekonstrueerimiseks ja...