Uudised ja teated

Hajaasustuse programmist toetuste saajad 2017. aastal

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, rahandusministri  käskkirja nr 052 punkti 11.11 ja Paikuse Vallavalitsuse 11.04.2017 korraldusega nr 73 moodustatud komisjoni ettepanekul alusel 
 
1. Rahuldada Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru esitatud taotlused ja määrata toetused järgmiste projektide elluviimiseks (korraldus 29.06.2017 nr 159):
 
1.1 Rainis Mägi´le Soo-otsa talu puurkaevu ja veesüsteemide väljaehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 5952,00 eurot taotletud toetus 3968,00 eurot. Eraldatud toetus 3968,00 eurot;
 
1.2 Priit Suve´le Suve kinnistu kanalisatsioonisüsteemi renoveerimiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 2664,00 eurot taotletud toetus 1776,00 eurot. Eraldatud toetus 1776,00 eurot;
 
1.3 Kristel Sepp´le Lillevälja talu puurkaevu ja veesüsteemide väljaehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 8994,00 eurot taotletud toetus 5996,00 eurot. Eraldatud toetus 5996,00 eurot;
 
1.4 Andreas Kajastu´le Metskitse talu juurdepääsutee ehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 3240,00 eurot taotletud toetus 2160,00 eurot. Eraldatud toetus 2160,00 eurot;
 
1.5 Kaupo Põltsam´le Seljaku talu juurdepääsetee ehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 6478,80 eurot taotletud toetus 4319,20 eurot. Eraldatud toetus 4319,20 eurot;
 
1.6 Toivo Jaanoja´le Kamara talu puurkaevu ja veesüsteemide väljaehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 5736,00 eurot taotletud toetus 3824,00 eurot. Eraldatud toetus 3824,00 eurot;
 
1.7 Jaan Karjus´le Mardi-Jaani talu veesüsteemide väljaehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 3102,00 eurot taotletud toetus 1981,60 eurot. Eraldatud toetus 1981,60 eurot;
 
1.8 Jaan Karjus´le Mardi-Jaani talu kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks. Projekti kogumaksumus taotluse alusel on 6777,60 eurot taotletud toetus 4518,40 eurot. Eraldatud toetus 2259,20 eurot.