Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 11.06.2018

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberkandjal Paikuse osavalda või digitaalselt allkirjastatuna aadressile linnavalitsus@parnu.ee hiljemalt 11. juuni 2018.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.