Uudised ja teated

Paikuse vald müüb korteri Tammurus

Paikuse vald müüb 19. mail 2017 kell 11.00 Paikuse vallamajas avalikul suulisel enampakkumisel Paikuse vallas Tammuru külas asuva Luige tee 2-4 korteriomandi (4 korteriga elamus 2-toaline...

Algas selle aasta hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine

Maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse programmi 2017 . aasta taotlusvooru. Et Paikuse vald on andnud nõusoleku programmi kaasfinantseerimiseks summas 16 500 eurot, saavad mitmed meie valla...

Detailplaneeringu avalik väljapanek Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale

Paikuse Vallavalitsus võttis 13. märtsi 2017 korraldusega nr 56 vastu Paikuse valla, Silla küla Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu , millega soovitakse rajada ...

Tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 14.04.2017

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart) on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel ning looduses...

Õpilaste registreerimine 1. klassi

Paikuse Põhikool alustas 6. märtsil 2017 õpilaste registreerimist sügisel alustavasse 1. klassi. Täpsemalt vaata siit.   Taotlusi koos dokumentidega võetakse vastu kooli...

LC Paikuse NOORE TALENDI toetus

Toetus on suunatud sihtotstarbeliselt kuni 20-aastase Paikuse valla või Sindi linna noore enesetäienduseks ja -arenguks kaunite kunstide, spordi või muu huviala valdkonnas.   NOORE...

Postkontor annab teada!

Paikuse postkontor on  avatud:  T  13:00 – 18:00 N 10:00 – 15:00   E, K, R, L, P SULETUD    

Raamatukogu lahti oleku ajad

Raamatukogu avatud:  E           8.00 – 15.00 T - R     8.00 – 18.00 L         10.00 – 14.00 P...

DigiTom soovitab ülikiiret internetti!

Pärnumaal tehti algust ettevõtmisega, mille käigus saavad maakonna majad ühendatud ülikiire lairibaühendusega. Ettevõtmise nimeks on DigiTee.   DigiTee l on hea nõuandja ja...

Uus elatisabiskeem

1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem , millega kompenseeritakse lapsele saamata jäänud elatisraha. Kasutusel on kaks elatisabi liiki: kohtumenetlusaegne elatisabi ja ...

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul: HMS § 31 lg 1 Paikuse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Mustika tn 3 Silla...

Otse Tootjalt Tarbijale toiduainete müük jõudis ka Paikusele

  HEAD UUDISED! Pärnumaa toiduvõrgustik OTT - Otse Tootjalt Tarbijale laieneb Paikusele   Alates teisipäevast 6.12 . toimuvad Pärnumaa Otse Tootjalt Tarbijale...

24. novembri beebipäeva piltide tellimine

Pilte saab tellida järgmiselt lingilt Beebipäev Mob: 53939615 Kärg Foto OÜ Stuudio asub Papiniidu 5, Büroomaja 2, 2.korrus

Poolt ja vastu

Paikuse Vallavolikogu otsustas 14.11.2016 otsusega nr 48 kinnitada Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitluse tulemused vastavalt ...

Rail Balticu maakonnaplaneering

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal   Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016...

12. oktoobrini saab Paikresse anda ära vana eterniiti tasuta

Perioodil 21.09.2016 – 12.10.2016 toimub ohtlike jäätmete ja vana eterniidi vastuvõtmine Paikre prügilas Põlendmaa külas. Ohtlike jäätmete veoring Paikuse vallas toimub 26. septembril...

Ootame lumetõrjeks avaldusi

Ettevõtjatelt , kes soovivad eeloleval talvel valla teedelt lund lükata, ootame avaldusi hiljemalt 28.oktoobriks ja  erateedel lumetõrjet tellivatelt elanikelt 4. novembriks. ...

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

Oktoobrist alates avatakse Paikuse Avatud Noortekeskuse juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või...

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul: HMS § 31 lg 1 Paikuse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Käärasoo tee 56 kinnistule...