Tunnistus 8

12.04.17
Bussijuhi töö ei küsi ilmast, nädalapäevast ega kellaajast.
Kui on vaja, tuleb sõita. Isegi kui endal oleks väga vaja
olla kusagil mujal või teha midagi muud.
Vaid väga hea südamega inimene suudab ikka ja jälle seada isiklikud huvid tahaplaanile
ja olla olemas nende jaoks, kes teda vajavad.
 
     EINAR SUITS
 
     Oled aastakümneid olnud alati rõõmuga valmis
     sõitma Paikuse valla spordi- ja kultuuriesindustega
     kuhu vaid vaja ja millal iganes vaja.
     Niisamuti oled alati olnud abiks valla asutustele, 
     kui nad Sinu teeneid on vajanud.
 
Paikuse vald austab Sind.
24. oktoobril 2016