Tunnistus 6

12.04.17
Maaelu ei ole kunagi kerge olnud. Ei ole ka praegu.
On imetlusväärne, kui selle kõrvalt leitakse aega ja tahtmist tegeleda ka nooremate põlvkondade harimisega, et kasvatada neis maast madalast mõistmist ja armastust loomade, looduse, maa ja töö vastu.
 
      MAIU JA MARGUS SAARE
 
      Olete aastaid oma kodutalus Männitukal 
     vastu võtnud lugematu hulga uudishimulikke lapsi 
     ja näidanud neile kaasahaaraval moel maaelu võlu ja valu, 
     andes oma elu ja tegevusega eeskuju ning väljapaistvalt suure panuse 
     noorte maailmapildi avardumisse.
 
Paikuse vald austab teid.
24. oktoobril 2016