Tunnistus 5

18.11.14
Eestvedamine ei ole kerge. Kerge ei ole ka töö lastega.
Sinu eestvedamisel on suudetud luua edukalt toimiv ja  jätkusuutlik spordiklubi, 
kus valitsevad sarnased väärtused ja elus vajalikud põhimõtted.
Maadlusklubi Leo noored on selge õnnestumine.
 
 
RAIKO HIIS
 
Oled andnud väljapaistvalt suure panuse maadlusspordi tutvustamisel 
ja õpetamisel Paikuse valla lastele ja noortele, mille tulemuseks on hulk ühiskonnale väärtuslikke – ausaid, töökaid, väärikaid – kodanikke.
Samuti oled osalenud kreeka-rooma maadluses rahvusvahelise Leo Kreinini mälestusturniiri algatamisel ja pikaajalisel korraldamisel meie vallas.
 
Paikuse vald austab Sind.
24. oktoobril 2014