Tunnistus 13

12.04.17
Haridus on kui valgus, 
mis aitab meil näha selgemini ja saada paremaks.
Õpetaja on kui laterna kandja,
kes näitab meile teed.
 
     ANNE KALMUS
 
     Oled valgustanud teed 
     nii Paikuse õpilastele kui õpetajatele.
     Oled andnud suure isikliku panuse 
     Paikuse Põhikoolis infotehnoloogiliste meetodite 
     õppeprotsessis kasutamisse ja valdkonna arengusse. 
 
Paikuse vald austab Sind.
24. oktoobril 2016