Tunnistus 11

12.04.17
Lasteaiaõpetaja 
aitab last ümbritseva tundmaõppimisel,
omab suurt mõju väikese inimese maailmapildi ja väärtushinnangute kujunemisele,
loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks nii koolis kui igapäevaelus.
 
     SVETLANA DUBIK
 
     Oled andnud suure panuse paljude laste kasvatamisel ja õpetamisel 
     Seljametsas juba üle 20 aasta. 
     Oma töös oled alati olnud kohusetruu ja abivalmis ning 
     paljude uute ideede algataja.
 
Paikuse vald austab Sind.
24. oktoobril 2016