Tunnistus 12

12.04.17
Haridus on kui valgus, 
mis aitab meil näha selgemini ja leida õige tee.
Kool on kui tempel, 
kus ammutame teadmiste allikast eluks vajalikku vaimujõudu.
On hea, kui valgusallikas on siinsamas.
 
     ULVI MIHKELES
 
     Oled andnud suure isikliku panuse 
     Paikuse Põhikooli loomisesse ja arengusse. 
 
Paikuse vald austab Sind.
24. oktoobril 2016