Teemaplaneeringud

17.06.14

 

Kehtiv teemaplaneering "Paikuse alevi ehitustingimused"

 

................................................................................................................................................................................

Teemaplaneering "Tuulepargi rajamine Paikuse valda"

 

 
 

................................................................................................................................................................................

Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering 

„ E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee asukoha täpsustamine km 92,0-170,0"

on kehtestatud 01.10.2012
 
Kõik materjalid kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse kodulehel 
 
................................................................................................................................................................................

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering

 
Kõik materjalid kättesaadavad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel

Paikuse valda kajastav plaan