Sotsiaalhoolekanne

7.07.17

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.
 

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

  • inimõiguste järgimine;
  • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.
 

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused:

 

Abivajavast lapsest teatamine

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse.
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale tel 442 0785, 5866 9597 või lasteabitelefonil 116 111 (24 h) ja hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.