Soojamajandus

3.03.16

Kaugkütte teenuse osutamise ainuõigus Paikuse valla kaugküttepiirkondades on OÜ-l SW Energia.