Seljametsa Lasteaed

20.11.17
Seljametsa Lasteaed on Paikuse valla haldusalas tegutsev haridusasutus asukohaga Seljametsa külas.   
1920. aastal avati endise mõisavalitseja elumajja (ehitatud 1873.a.) Taali - Pustuski 4-klassiline algkool 56 õpilasega. Läbi aastakümnete on maja olnud hariduse- ja kultuurikandjaks ümbruskonna rahvale, pidades kinni juba väljakujunenud traditsioonidest. Haridusreformi tõttu suleti kool 1972. aastal.
 
1992.a. taasavati 4-klassiline algkool 18 õpilasega ja 1993.a. moodustati algkooli kõrvale lasteaia mängurühm 18 lapsega. Lasteaed-Algkoolina töötas asutus haridusministeeriumi koolitusloaga nr 745HM 15.06.1998. a kuni 2003. aastani, mil 5.- 6. klass suleti ja lasteaed sai juurde teise rühma. 
 
2015. a. märtsis võttis Paikuse vallavolikogu vastu otsuse algkooli sulgemise kohta õppurite vähesuse tõttu ning sama aasta sügisest töötab lasteasutus ainult lasteaiana.
 
2017.a. septembrist alates töötab lasteaed nelja rühmaga, kus võimaldatakse lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.
Seljametsa Lasteaed on kaasava hariduse põhimõttel töötav lasteaaed, kus tegevusi kavandatakse ja viiakse läbi lapsest lähtuval põhimõttel. Lapsest lähtumine tähendab lapse oma kultuuril, kogemustel ja tegevusel põhinevat õppimis- ja õpetamisprotsessi.
 
Visioon  - olla edukalt toimiva kvaliteetse ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonnaga alushariduse pakkuja. 
 
Missioon - soodsa arengukeskkonna loomine vastavalt laste vajadustele ja eeldustele, individuaalsust ja erisust arvestava õpetuse võimaldamine lapsele tema kodukohas.
 
Lasteaia eripära:
  • arvestatakse lapse individuaalsust;
  • pööratakse tähelepanu tervise edendamisele; 
  • asukoht looduslikult kaunis kohas (lisavõimalused õppekasvatustegevusteks looduses);
  • tihe koostöö Seljametsa Muuseumiga (rahvakalendri tähtpäevade tähistamised ja üritused, näituste külastamine);
  • lähiümbruse talud annavad lastele hea võimaluse tutvuda nii kevadiste kui sügiseste talutöödega ja koduloomadega;
  • kaasatakse ja nõustatakse lapsevanemaid.
 
Direktor on Ene Mihkelson.
Tel 56509774
e-post: seljametsala@paikuse.ee
Lasteaia koduleht: www.seljametsala.ee