Seljametsa Lasteaed

9.05.17

Seljametsas Lasteaed töötab 1.septembrist l 2015  ainult lasteaiana, sest viimase 95 aasta vältel samas majasvahelduva eduga  töötanud ja erinevaid ametlikke nimesid kandnud kool suleti õpilaste vähesuse tõttu.

1972 a. kool suleti, kuid 1992 a. sügisest alustas uuesti õppetegevust. Aasta hiljem avati kooli kõrvale ka lasteaia mängurühm 19 lapsega.

1998. aastal  sai lasteasutus nimeks Seljametsa Lasteaed-Algkool.

2003. aastal moodustati lasteaiale veel teinegi rühm ja 2015 a. suveni eksisteerisid kool ja lasteaed sõbralikult koos.

Õpilaste  vähesus ja järjest suurenev vajadus lasteaiakohtade järele sundis vallavolikogu vastu võtma ebapopulaarse otsuse – algkooli osa sulgeda

Nii alustaski 2015. aasta 1. septembril vanas majas tööd vaid lasteaed kahe rühmaga. Pesamunade rühm on liitrühm, kus on 15 last vanuses 1,5 kuni 4 aastat. Jänkukeste rühm on aiarühm, kus on 19 last 4 kuni 7 aasta vanuses. 

Lähimas perspektiivis on plaanitud maja renoveerida ja muuta lasteaed neljarühmaliseks, kus on sõimerühm ja aiarühmad ning vajadusel ka tasandusrühm.

Seljametsa Lasteaia prioriteedid on seotud loodusega, selle märkamise ja hoidmisega.

 
Direktor on Kaie Reial.
Tel 445 3413, 5615 5010,
e-post: seljametsala@paikuse.ee