Raudtee 21

8.06.17

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on jagada maa-ala kruntideks, lahendada nende sihtotstarbed,ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrkude paiknemine.

Algatamine

Paikuse Vallavalitsuse 31. oktoobri 2016 korraldus nr 262

lähtetingimused ja skeem

 

Eskiisi tutvustus

17.märtsil 2017 kell 11.00 Paikuse vallavolikogu saalis

Vastu võetud

Paikuse Vallavalitsuse  29.mai.2017 korraldus nr 130

Avalikustamine

Avalik väljapanek toimub 26. juunist kuni 10. juulini 2017 vallamajas.
Avalik arutelu toimub 17. juulil 2017  kell 16 vallamajas volikogu saalis.