Raieloa taotlemine

10.06.14
Paikuse valla haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude, välja arvatud metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude, raiumiseks tuleb taotleda Paikuse Vallavalitsuselt raieluba. 
 
 
Raieluba on vaja, kui puu diameeter 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 8 cm.
 

Taotluse võib esitada:

  1. puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja kirjaliku volituse alusel;
  2. Paikuse valla omandis oleval maal kasvava puu puhul tehnikaosakonna ettepanekul;
  3. puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ( kas see kehtib?) ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%.
 
Raieloa taotlus tuleb esitada Paikuse Vallavalitsuse tehnikaosakonnale.