26.04.16

RAHVASTIK SEISUGA 01.01.2016 

 
Kui arvud kõnelevad, pole arvamustel ruumi, tähtsust jne
 
2015. aastal suurenes valla rahvastik 70 inimese võrra ja meie elanike arv 1. jaanuari seisuga on 3902, sh on mehi 49 %. Loomulik iive +28 näitab suurt sündide ülekaalu surmadest ja üle kolme aasta on ka rändesaldo taas 42 inimesega plussis.
Aasta jooksul asus meie valda elama 213 inimest ja lahkujaid oli 171 inimest.
 
 
Vanuseline ja sooline koosseis
  Mehed Naised Kokku
Alaealisi (kuni 18) 468 481 949
Tööealisi (19-62)   1182 1129 2311
Pensoniealisi (63 ...)     264 378 642
Kokku   1914 1988 3902

 

Üks alev ja viis küla

Ligikaudu kolmveerand kogu valla rahvastikust elab Paikuse alevis. Ülejäänud veidi vähem kui tuhat elanikku jaguneb viie küla vahel, kusjuures olulisi muutusi viimastel aastatel toimunud ei ole. Pidevalt ja pisitasa suureneb elanikkond Silla külas, mis 2012. aastal aset leidnud piirimuudatuste tõttu kaotas alevile ligi 400 inimest.

Aasta-aastalt jääb väiksemaks Tammuru ja kahjuks ka Seljametsas on juba mitmed aastad vähem kui tavapäraselt olnud 300 elanikku. Põlendmaa ja Vaskrääma on aga oma elanikkonna suutnud hoida enam-vähem samal tasemel aastakümnete jooksul. 

 
 
         Elanike arv 1. jaanuari seisuga
Asula nimi 01.01.2011  01.01.2012  01.01.2013  01.01.2014  01.01.205  01.01.2016
Paikuse     2614 3047* 3021 2936 2902 2956
Silla 710 328* 332 340 354 377
Seljametsa 298 294 297 290 279 279
Tammmuru 158 157 166 151 139 132
Vaskrääma 85 88 88 91 86 83
Põlendmaa 42 44 44 47 45 46
KOKKU 3907 3958 3988 3877 3832 3902
* Toimus Paikuse alevi ja Silla küla piiride muudatus

 

Sündivus taas tõusuteel

2015. aastal kasvas hüppeliselt ka sündide arv - 55 last: 27 poissi ja 28 tüdrukut. Loodetavasti sai nüüd pidur peale ka viimaste aastate sündivuse vähenemisele (2014. aastal 42 last; 2013 - 40; 2012 – 55; 2011 – 53, 2010 – 68).

Esimese lapsena sündis perre 21, teisena 20, kolmandana 11 ja neljandana 2 last. Vaid vähem kui kolmandik emadest olid lapse sünni ajal abielus. Noorim ema oli 17 ja vanim 42. 

Vikatimees valis vanemaid mehi ja nooremaid naisi

2015. aastal suri 27 vallakodanikku (2014. a 22; 2013 – 33 ), mehi 17 ja naisi 9.
Manalateele läinute keskmine vanus oli 73, sh meestel 78 ja naistel 67 eluaastat (2014. aastal vastavalt 77, 73 ja 81). Lahkunud meestest oli noorim 54 ja vanim 93, naistest 30 ja 94 aastane (arvestatud ei ole beebina surnud lapsi).
Paikuse kalmistul toimus 18 matmist (2014.aasal 6). Kirstumatuseid oli 13 ja urnimatuseid 5.
2004. aastal avatud kalmistul on viimse puhkepaiga leidnuid 125, kellest 81 on mulda sängitatud kirstuga ja 44 urniga.