15.03.19

RAHVASTIK SEISUGA 01.01.2019

 
Statistikaameti andmetel kasvas Eesti elanikkond möödunud aasta jooksul 0,4%. Meile teadaolevalt elas 1. jaanuari 2019. aasta seisuga Paikuse alevis ja viies külas kokku 3955 inimest (01.01.2018 – 3914) ehk siis 41 inimest rohkem kui aasta tagasi, mis teeb juurdekasvuks ligikaudu 1%.

Mehi ja naisi elab Paikuse osavallas suhteliselt võrdselt – mehi 48,5 ja naisi 51,5%. Kahjuks näitavad numbrid külaelanike vähenemist, eriti Põlendmaal ja Tammurus. Endiselt kasvab aasta-aastalt Silla küla rahvastik (vt tabel 1). Järjest suureneb ka Paikuse alev, kus nüüd elab juba üle kolmveerandi kogu osavalla elanikest (77,2%).


Sündivus kujunes viimaste aastate keskmiseks. Erinevalt paljudest kohtadest Eestis jäi Paikuse osavallas loomulik iive ka 2018. aastal positiivseks (+14).
Eelmisel aastal sündis osavalla territooriumil 48 last, sh 25 tüdrukut ja 23 poissi (tabel 2).


Võrreldes varasemate aastatega suurenes paljulapseliste perede arv oluliselt. Vaid 60% sündinutest on oma pere esimene või teine laps. Tavaliselt on see näitaja olnud ca 80%.
 Vähem kui pool (41%)  lapsevanematest on abielus, kusjuures 13-st pere esimese lapse isast-emast on abielus vaid üks. Kõige "magusam" vanus tundus naistele lapse saamiseks olevat 26-30 aastat, mis on eelmiste aastatega võrreldes üksjagu kõrgem. Noorim sünnitaja oli 21 ja vanim 44 aastane.
Toredaks faktiks on see, et möödunud aastal sündisid meil kahed kaksikud, mõlemad on ema 4. ja 5. lapsed.

Meie seast lahkunuid registreeriti 2018. aastal 34 ja seda on kahjuks tunduvalt enam, kui on olnud viimastel aastatel keskmiselt. 20 surnud mehe keskmine vanus oli 73 ja 14 naisel 76,7 eluaastat (tabel 3). 

Noorimad lahkujad olid 57 aastane mees ja 30 aastane naine. Vanimad meestest 98 aastane Ernst Pärna ja naistest 93 aastane Taissa Valdma.