25.01.18

RAHVASTIK SEISUGA 01.01.2018 

 
2017. aasta elanike liikumiste kohta on päris põhjalikku aruannet raske teha, kuna kaks viimast kuud oli meie elukoha aadressiks rahvastikuregistris Paikuse valla asemel Pärnu linn.

Teame, et 1. jaanuari 2018. aasta seisuga elas Paikuse alevis ja viies külas kokku 3914 inimest (siia ei ole arvestatud tagaselja väljakirjutatuid, keda on ca 40 inimest).
Kindlasti teame ka seda, kui palju sündis ja suri inimesi. Teame, et loomulik iive on +29, mida ei saa enda kohta paraku öelda enamus omavalitsusi. 

Sündivus kujunes viimaste aastate keskmiseks

Eelmisel aastal sündis endise Paikuse valla territooriumil 49 last, sh 22 tüdrukut ja 27 poissi. See on viimaste aastatega võrrelduna korralik keskmine. Ei toonud ka möödunud aasta kaasa paljulapseliste perede olulist kasvu, sest ligemale 80% sündinutest on oma pere esimene või teine laps.

Vähem kui veerand lapsevanematest on abielus, kusjuures 19-st pere esimese lapse isast-emast on abielus vaid üks.

Kõige magusam vanus tundus eelmisel aastal naistele lapse saamiseks olevat 20-25 aastat. Noorim sünnitaja oli 19 ja vanim 39 aastane.

Meie seast lahkunud

2017. aastal registreeriti 20 Paikuse valla elaniku surm. 12 surnud mehe keskmine vanus oli 70, 8 naisel 80 eluaastat. Noorimad lahkujad olid 46 aastane mees ja 49 aastane naine, vanimad meestest 85 aastane ja naistest 95 aastane.
 
Paikuse kalmistul on viimse puhkepaiga leidnud kokku 148 inimest (88 kirstuga ja 60 urniga). Eelmisel aastal toimus kaks kirstu- ja kümme urnimatust.