18.11.14

 

Paikuse Postipaun on kord kuus ilmuv 4-leheküljeline A-3 formaadis Paikuse valla infoleht, mis hakkas ilmuma järjepidevalt novembrist 1994, ehk täpselt kolm aastat peale Paikusele valla staatuse andmist.
Lehe moto "Kuni su küla veel elab, elad sina ka ..." viitab sellele, et leht tutvustab kogu valla territooriumil toimuvat.  Eelkõige kajastab Paikuse Postipaun vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte ning edastab ametnike teadaandeid.

Leht annab vallavalitsusele võimaluse vallarahvaga diskussiooni pidamiseks, näiteks üldplaneeringu ja arengukava koostamise ning piiride muudatuse teemadel. Sagedased kirjutajad on koolide ja lasteaia juhid. Regulaarne lehelugeja teab tänu vallalehele üht-teist ka valla aja-, spordi- ja kultuuriloost. Kajastatud saavad kultuurisündmused ning iga-aastased külapäevad, laadad ja muud rahvaüritused. Paikuse Postipauna vahendusel saab vallarahvas regulaarset infot kõikvõimalike valla kaudu makstavate toetuste maksmise korras toimunud muudatustest.

Viimase lehekülje Reklaami ja Kuulutuste all on igal vallakodanikul ja vallas tegutseval ettevõtjal võimalus avaldada tasuta nii enda kui oma firma kohta kõike, mis nimetatud pealkirjade alla sobib. Samal lehel on avaldatud ka kõikide kuu jooksul sündinud laste, samuti ka üle 70-aastaste sünnipäevalaste nimed. Leiname ka kuu jooksul lahkunuid.

Paikuse Postipauna tiraaž on 1500 eksemplari ja leht jõuab iga perekonna postkasti tasuta. Leht ilmub tavaliselt iga kuu kolmandale esmaspäevale järgneva nädala lõpupäevil.

Vallalehte teevad koos- ja kaastöös kõik vallavalituse töötajad, toimetab ja küljendab kantselei.
Kontakt: liilia.varik@paikuse.ee; 442 0770