Paikuse Põhikool

23.09.15
Paikuse Põhikool on maakonna suurim kool. Õpilaste arv esimesel koolipäeval oli 482 – suurem kui eales varem. 222 poissi ja 260 tüdrukut õpivad 22 klassikompletis. Töötajaid on kokku 61, neist õpetajaid 36.
 
Lisaks riiklikule õppekavale on kooli õppekavas  male- ja arvutiõpetus, inglise keele süvaõpe ning tantsuõpetus. Nii õppetöös kui kooli juhtimises rakendatakse laialdaselt IT võimalusi. 
Õpilased võtavad aktiivselt osa aineolümpiaadidest ja üritustest. 
 
Keelerühmad tegutsevad Paikuse koolis juba aastaid. Sellel aastal rakendatakse rohkem rühmaõpet  ka reaalainetes. Kahe 6. klassi õpilastest on moodustatud kolm rühma matemaatikas.
 
Uuendusena kasutatakse sel aastal 8. ja 9. klassis keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia  rühmaõpet, kus rühmad on komplekteeritud  lennupõhiselt. Selline süsteem võimaldab rohkem arvestada õpilaste individuaalseid erisusi.
 
Kool osaleb rahvusvahelises Comeniuse projektis. Koolil on oma loodusõpperada. Töötavad spordi-, liikumis-, loovus- ja aineringid. Tegutsevad  4H ja kodutütred ning noorkotkad. Väikesed tantsulapsed on osalenud tantsupeol, laululapsed – laulupeol.
 
Traditsioonilised üritused: igakuised mõtterallid, jõulu- ja kevadkontserdid, õpetajate- ja sõbrapäev, vabariigi aastapäev, ainenädalad, õpilaskonverents, veerandilõpu töötoad, tublide õppurite ja nende vanemate tänupäev, osavõtt Kuninga tn põhikooli käsitööpäevadest.
 
Direktor on Aare Külaots, õppealajuhataja Sirje Solom.
Tel 4453132. 

 

Kooli saamise lugu

Kool sündis 1990.aastal väikese algkoolina, kellel oma maja ei olnudki. Avaaktus peeti 3. septembril vallamaja saalis ja õppetöö läks lahti Politseikooli III korrusel. 76 õpilasele jagas tarkust seitse õpetajat.
 
Paralleelselt koolitööga käis ka endise erikooli ühiselamu algkooliks ümberehitamine. Juba sama aasta 18. detsembril peeti maha avamispidu. Õpilaste arv suurenes pidevalt ja ruuminappusel toimus I klassi õpetamine 1993-1995 isegi lasteaia ruumides.
Tekkis vajadus põhikooli järele ning 1995. aastal nimetatigi algkool ümber Paikuse Põhikooliks ja sügisel avati 7. klass. Õpilasi oli siis 203. Juba aasta pärast alustati häda sunnil  õppetööd kahes vahetuses. Jätkuva ruumipuuduse tõttu alustati endise Pärnu EPT peahoone ümberehitust koolimajaks ja 1997 alustaski 282 õpilasega põhikool uut õppeaastat uues majas Paide mnt 19 . 

Jätkunud on õpilaste arvu kasv ja sellest tingituna  ka koolikompleksi pidev laiendamine erinevate juurde- või ümberehituste näol. 2002. aastal valmis esimene juurdeehitus: kool sai lisaks sööklale juurde kolm korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu. 2003. aastal kohandati endine EPT garaaž  tööõpetusmajaks, kus alates 2007. aasta sügisest töötab ka Paikuse Huvikool.

2005. aastal rajas vald põhikooli taha kaasaegse staadioni, mida kasutavad eelkõige põhikooli õpilased. Selleks ajaks olid kõikidel klassidel paralleelid. Kooli noorimate klassiruumid paiknesid  koolimaja erinevates osades.  2009. aasta 1. septembril valmis põhikooli peahoonet ja tööõpetusmaja ühendav algklassidemaja, mis andis alust loota, et ruumipuudus on lõplikult likvideeritud. 2014. aasta septembris valmis põhikooli paremasse tiiba spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks kaasaegsele raamatukogule ning võimlale tuli juurde ka kolm klassiruumi.
 


Huviringid põhikoolis


Esmapäev
12.15-13.00 Tants 2.a  R.Veeremets Algkl.maja saal
12.15-13.00 Ansambel 1.kl  M.Krinal
13.10-13.55 Mudilaskoor 2.-4. kl  M.Krinal Algkl.maja saal
13.15 Algkl. spordiring 1.-2.kl  K.Jaakson Spordisaal
14.05-15.45 Lastekoor 5.-9. kl  M.Krinal Algkl.maja saal
14.30-16.00 Jõutreening 7.-9.kl  A.Burk Jõusaal
15.00-16.00 Võrkpall 5.-9.kl K.Jaakson Spordisaal
 
Teisipäev
12.15-15.00 Male 1.-9.kl E.Lehemets Maleklass
15.00-16.00 Kodutütred 5.-9.kl T eri  M.Sepp PaNoKe
Kodutütred 1.-9.kl T tava A.Tammearu-M Alg.kl.maja saal
 
Kolmapäev
12.15-13.00 Tants 2.c R.Veeremets Alg.kl.maja saal
12.15-13.00 Lugemispesa 2.kl G.Lehemets Raamatukogukl.
13.10-13.50 Lugemispesa 2.kl  G.Lehemets Raamatukogukl.
13.10-13.50 Robootika 5.kl  L.Kosenkranius Klass 300
13.10-13.50 Tants 3.a  A.Tammearu-M Aeroobikasaal
13.10-13.50 Tants 3.b  R.Veeremets Algkl.maja saal
14.00-14.45 Noored Kotkad 1.-3.kl P T.Tõnismann klass A103
14.05-14.50 Poistekoor 2.-6.kl P M.Krinal Muusikaklass
14.00-16.15 Tehnoloogiaring 1.-9. kl  E.Kübar Tehnoloogiakl
14.45-15.30 Noored Kotkad 4.-9.kl P K.Ojassalu klass A103
15.00-16.00 Võrkapall 5.-9.kl Jaakson Spordisaal
 
Neljapäev
 
12.15-13.00 Tants 2.b R.Veeremets Algkl.maja saal
13.10-13.55 Tants 5.c A.Tammearu Vana võimla
13.10-13.55 Silmaring 3.ab S.Tuulemäe
14.30-16.00 Jõutreening 7.-9.kl A.Burk Jõusaal
 
Reede
13.10-14.50 Paikuse 4H T.Tõnismann klass A103