Paikuse Päevakeskus

27.02.18

Paikuse Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda valla elanikele sotsiaalteenuseid . 1996. aastal asutatud päevakeskus asub loomisest saadik vana ühiselamu renoveeritud ruumides Tiigi 2.

Päevakeskuses asub 13 sotsiaalkorterit (sh reservis üks turvatuba), millele lisaks majandatakse veel seitset eluruumi väljaspool päevakeskust.  Päevakeskuse kööginurgaga varustatud kaminasaalis toimuvad mitmed ringitegevused ja üritused  ning seda on võimalik üürida ka isiklike tähtpäevade pidamiseks  (hinnakiri allpool). Ruumis on olemas kõik vajalik köögitehnikast lauanõude ja –linadeni ning kohti jagub kuni 30-le inimesele. 

Päevakeskuse juhataja on Katti Aumeister 
hooldustöötaja Karmen Reinumäe
Päevakeskus on avatud alates 1. märtsist
E-K, R 8.30 – 16.00 ning N 8.30 – 18.30
Tel 445 5355 
 

Paikuse Päevakeskuses osutatavad sotsiaalteenused:

 • eluasemeteenus (13 sotsiaalkorterit päevakeskuses, 7 väljaspool päevakeskust) 
 • koduhoolduse korraldamine
 • koduteenused (nt toidu ja ravimite koju toomine)
 • sotsiaaltransport (nt arsti juurde viimine)
 • Paikuse valla ja EL  toiduabi vahendamine
 • erihoolekande teenused (toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus)
 • sotsiaalnõustamine 
 • riideabi
 • pesu pesemine
 • dušši kasutamine
 

Tegevused Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis 2017


Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede       
9.00 – 10.00 Majaelanike hommikukohv ja infotund 10.00-12.00 Emmekate klubi 14.00 – 16.00 Lauamängude ring

11.30-14.30 (iga kuu teine neljapäev) Jututuba, eestvedaja Heldi Grossmann

kell 17.00   

Mälumäng ja Bingoõhtu 

11.00-12.00
Beebikool 
juhentaja
Eve Närep
 
13.00 – 14.00 Käsitööring

 

Päevakeskuse osutatavad tasulised teenused:

 1.  Põlendmaa, Seljametsa, Tammuru või Silla külas asuva sotsiaaleluruumi üür 0,33 eurot ruutmeetri eest; 

 2. Paikuse alevis Tiigi tn 2 asuva sotsiaaleluruumi üür 0,50 eurot ruutmeetri eest, kusjuures garaaži kasutamise eest invasõiduki garažeerimiseks üüri ei võeta;
 3. mujal Paikuse alevis asuva sotsiaaleluruumi üür 0,64 eurot ruutmeetri eest;
 4. kaminasaali üür üks tund Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 4 eurot;
 5. kaminasaali üür üks tund muule isikule 6 eurot;
 6. kaminasaali üür kuni 12 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 16 eurot;
 7. kaminasaali üür 12 tunniks muule isikule 26 eurot;
 8. kaminasaali üür 24 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 26 eurot;
 9. kaminasaali üür 24 tunniks muule isikule 40 eurot;
 10. külaliste toas magamiskoha üür 8 eurot ööpäev;
 11. pesumasina kasutamine ilma triikimata 2 eurot masinatäis;
 12. Paikuse Päevakeskusel on õigus omal algatusel ja kohustus Paikuse Vallavalitsuse korraldusel anda päevakeskuse kaminasaali tasuta või soodustingimustel kasutada vallaelanikele tasuta üritusteks. 
       Heategevusüritusteks antakse ruume tasuta..
 

Koduteenused

Koduteenused - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla . Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puudub perekonnaseadusega sätestatud abistajate ring või seadusjärgsed abistajad ei saa objektiivsetel põhjustel seadusega pandud kohustust täita.
 

Erihoolekandeteenused:

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning temale ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.
Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

 

Igapäevaelu toetamise teenusele  suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, selleks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile järgnevad dokumendid:

 • Isiku taotlus
 • Psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan
 • Isikut tõendava dokumendi koopia
Kui isik on õigustatud saama igapäevaelu toetamise teenust, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamisotsuse, mille alusel pakub  vabade kohtade olemasolul teenust Paikuse Päevakeskus.
 
Teenuse kirjeldus:
 • Isiku isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine;
 • Isiku juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • Isiku juhendamine tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste kasutamisel;
 • Isiku juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • Isiku tööoskuste kujundamine ja harjutamine;
 • Isiku lähedaste nõustamine;
 • Kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Teenus on isikule tasuta ja seda rahastatakse riigieelarvest. Teenust osutab kvalifikatsioonile vastav tegevusjuhendaja.

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on inimese iseseisev toimetulek tavalisele võimalikult sarnases keskkonnas. Teenus seisneb isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamises temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises. Oluline roll on tegevusjuhendajal/tugiisikul. Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal või teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal. Teenusele saamiseks peab isikul olema rehabilitatsiooniplaan.