Paikuse Lasteaed Mesimumm

21.12.16
13. juulil 1981 avasid Paikusel kolm kohalikku ettevõtet ja asutust koostöös 150 lapsele ehitatud lastepäevakodu. 1991.aasta septembrist on lasteaed Paikuse valla alluvuses ja oktoobrist 1999 on ametlikuks nimeks Paikuse Lasteaed Mesimumm
 
Vahepealsetel aastatel sündis lapsi vähem ning osad ruumid olid isegi kasutamata. 1996. aastast hakati seoses laste arvu tõusuga uuesti rühmi avama: esialgu viies rühm, 2003. aastast ka kuues ning 2007. aastal  valmis juba koguni  lasteaia juurdeehitus, mille käigus komplekteeriti õppeaasta jooksul veel neli rühma.  2008.aastast on lasteaias 2 sõime- ja 8 aiarühma, kokku 220-230 last.
 
Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja-abi. Õppetegevusteks ja vaba aja veetmiseks on võimalik kasutada spordisaali, muusikasaali, koolitussaali, vee- ja liivamängukeskust, kunstikeskust ning loomulikult ka oma mängurühma ruume. Lasteaiaga piirnev männimets võimaldab õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia õuealal, vahetus looduses.
 
Muusika-,  ja liikumistegevusi viivad läbi muusika- ja liikumisõpetajad. Lasteaial on oma logopeed ja tervishoiutöötaja, kelle abil toimub erivajadustega laste toetamine ja terviseedenduslik töö. Koostöös tervishoiutöötaja ja kokkadega on allergikutele välja töötatud erimenüü.
  
Kontakttelefonid: 
Lasteaia direktor on Astra Jamnes  524 4519
Lasteaia sekretär 5332 5006