Paikuse Kalmistu

10.04.18

Inimesed jagunevad kaheks: ühed, kes pelgavad surnuaeda ja tulevad sinna vaid vajaduse korral, teised, kellele kalmistud meeldivad ja kes leiavad sealt rahu.

Paikuse kalmistu asub Käärasoo tee ääres viimseks puhkepaigaks sobivas liivapinnasega noores männikus, kus sihvakad puud lisavad kalmistule väärikust. Esimene matmine toimus 2004. aasta septembris. Kalmistu on jagatud eraldi kvartaliteks vastavalt kas urniga või kirstuga matmiseks. Ligikaudu sajast matusest on 2/3 olnud kirstumatused.

2014. aasta aprillis liitus vald üleriigilise kalmistumajanduse tarkvaraga Haudi. Kõik maetud on kantud nüüdseks ka kalmisturegistrisse, kuid veel ei ole lõpetatud  hauaplatsi kasutajatega sõlmitud lepingut sisestamine. Kavas on lisada iga hauaplatsi juurde ka foto platsist. Platsi kasutajaks registreerinud inimestel (st neil, kel on hauaplatsi kasutusleping tehtud) on võimalus kasutada konkreetsel kalmistul paljusid e-teenuseid, kasutades ID-kaardiga sisselogimist. Näiteks saab oma hauaplatsil anda volitust matmiseks, panna üles infot oma kalmuliste kohta, parandada andmeid, teostada platsi kasutaja vahetust, loobuda platsist jne.

Kalmistu haldajaks on vallavalitsus, eraldi kalmistutöötajat ei ole. Hauaplatsi eest tasu ei võeta. Kalmistu üldised haldamise kulud finantseeritakse valla eelarvest. Osutatakse hauaplatsi hooldamise teenust (riisumine, rohimine, küünla süütamine) hinnaga 10 eurot üks kord. Teenuse tellijaga sõlmitakse eraldi leping.

Hauaplatsi nagu matmislubegi saab tööaegadel, info 4448152; reet.jalakas@parnu.ee

Kalmistute register HAUDI

Kui leiate, et teie omaste andmetes puudub matuse toimumise aeg või kui teil on veel sõlmimata hauaplatsi kasutusleping, palun võtke ühendust telefoni või meili teel.