Nurga 2A

4.08.16
Detailplaneeringu eesmärk:
Jagada maa-ala kruntideks, lahendada nende sihtotstarbed, ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrkude paikmenine
 
Algatamine
 

Eskiisi tutvustus

 

Vastuvõtmine

Paikuse Vallavalitsuse 
 

Avalikustamine

Avalik väljapanek 
 

Avalik arutelu

toimub