Paikuse Kultuurirahastu

10.06.14
Paikuse Kultuurirahastu moodustatakse Paikuse vallas tegutsevate kultuuri- ja spordiühenduste ning eraisikute poolt korraldatavatele ettevõtmistele valla eelarvest rahalise toetuse võimalikult pädevaks jaotamiseks. Taotluse kord.