Kalda tee 47 ja 27b maaüksuste detailplaneering

22.12.16

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on  maala kruntideks jaotamine.
 

Algatamine

 

Eskiisi tutvustus

 

Vastu võetud

 

Avalikustamine

 

Kehtestamine