Jõekalda tee ja Keraamika tn vahelise riigi tagavaramaa ja riigimetsa vahelise ala dp

26.05.16

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eemärgiks on täpsustada ehitusõigused vastavalt muutunud jäätmekorralduse põhimõtetele ja täiendavad maa-alade kasutuselevõtmised ladestusaladena ning kaasajastada planeering.

Algatamine

 

Eskiisi tutvustus

21.septembril 2015 kell 10.00 Paikuse vallavolikogu saalis

Eskiis