Hanked

17.05.17

Paikuse Vallavalitsuse 2017.a riigihanked

 

Seljametsa kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitus

Hankija (asutus): Paikuse Vallavalitsus

Hanke eest vastutav isik: Väino Kaur

Hankedokumendid: avaldatud:  E-riigihangete keskkonnas

                                                         Seljametsa kergliiklustee projektid

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.06.2017

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: 

Eduka pakkumuse maksumus käibemaksuta: :

 

Paikuse valla teede pindamine

Hankija (asutus): Paikuse Vallavalitsus

Hanke eest vastutav isik: Väino Kaur

Hankedokumendid: avaldatud  E-riigihangete keskkonnas

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.03.2017

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: AS Eesti Teed

Eduka pakkumuse maksumus käibemaksuta: : 83 533.09 

 

Paikuse Põhikooli aula ja Noortekeskuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Hankija (asutus): Paikuse Vallavalitsus

Hanke eest vastutav isik:  Väino Kaur

Hankedokumendid: avaldatud  E-riigihangete keskkonnas

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.04.2017

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: Pärnu REV Ehitus OÜ ja Pärnu REV AS ühispakkumus

Eduka pakkumuse maksumus käibemaksuta: 825 405,00

 

Seljametsa lasteaia köögitehnika ostmine

Hankija (asutus): Paikuse Vallavalitsus

Hanke eest vastutav isik:  Väino Kaur

Hankedokumendid: avaldatud  E-riigihangete keskkonnas

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.02.2017

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: Metos AS

Eduka pakkumuse maksumus käibemaksuta: 12908,31

 

Paikuse valla korraldatud riigihangete kohta saab informatsiooni E-riigihangete keskkonnast.