Hajaasustuse programm

13.04.16
Maavanem kuulutas 29. märtsil 2016 hajaasustuse programmi 2016.a taotlusvooru Pärnu maakonnas avatuks.
 
Programmdokumendi leiab  rahandusministeeriumi dokumendiregistrist. Juhendmaterjalid ning taotlus- ja aruandevormid leiab maavalitsuse veevilehelt.
 
Toetust taotleda saab kohalikust omavalitsusest. Paikuse Vallavalitsuses saab programmi kohta infot ja nõu alates 11.04.2016 abivallavanem Väino Kaur'ilt.
 

Hajaasustuse  programmi eesmärk ja toetatavad tegevused

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetuse saajad:

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2008. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2009. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2011. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse programmi raames 2013. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse programmi raames 2014. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse programmi raames 2015. aastal