Uudised ja teated

« Tagasi

Vald müüb elamumaa kinnistu Karuluha tn 1

Paikuse vald müüb 25.07.2017 kell 11.00 Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11) avalikul suulisel enampakkumisel Paikuse vallas Paikuse alevis asuva Karuluha tn 1 kinnisasja, sihtotstarve elamumaa, suurus 2017 m2, katastritunnus 56801:001:1283, kinnistu number 4216606. 
 
Alghind 22500 €; pakkumise samm peab olema 100 € või selle kordne. 
Müügihind sisaldab tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest ning tasu elektriliitumise eest.
 
Võõrandatava varaga saab dokumentide põhjal tutvuda vallamajas vallavalitsuse vastuvõtuajal. Looduses saab nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokku lepitaval ajal kolme tööpäeva jooksul vastava soovi vallavalitsuse kantseleile (442 0770) avaldamisest arvates.
 
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest enampakkumise alguseks on valla kassasse tasutud või vallavalitsuse SEB arveldusarvele nr EE021010902001671005 laekunud tagatisraha 1000 € ja osavõtumaks 100 €.
 
Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne müügilepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem, kui 20.08.2017. Juhul, kui ostja soovib müügilepingu sõlmida panga osalusel, tuleb tal esitada see sooviavaldus selle panga nimetamisega kirjalikult  hiljemalt viis tööpäeva enne vallavalitsuse poolt teatatud müügilepingu sõlmimise päeva.
 
Enampakkumise võitjaga sõlmib vald müügilepingu esimesel võimalusel, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Lepingu sõlmimise täpse aja teatab vallavalitsus eraldi.
 
Müügitehingu vormistamisega seotud riigilõivu, notaritasu ja muud taolised kulud kannab ostja.
 
Kui enampakkumise võitja süül lepingut kokkulepitud ajal ei sõlmita või õigustatud isik loobub enne nimetatud tähtaja lõppu oma ostuõigusest kirjalikult, tekib vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks või teha enampakkumisel suuruselt järgmise pakkumise teinud isikule ettepanek asuda võitja asemele ja omandada kinnistu vähemalt enda pakutud hinnaga. Samas korras on vallavalitsusel õigus pakkuda nimetatud vara omandamise võimalust kõigile pakkumisel osalenud isikutele pakkumiste suuruste kahanevas järjekorras