Uudised ja teated

« Tagasi

Paikuse valla tunnusürituste sari 01. juuli 2017 – 30. juuni 2019

2017.aasta kevadel esitas Paikuse vallavalitsus Rohelise Jõemaa koostöögrupi Eesti Leaderi meetmesse /Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng, Piirkonna eripära rõhutavad tunnusüritused/ ühisprojekti "Naabriga koos".
Tegemist on Paikuse valla tunnusürituste sarjaga, mille raames arendatakse piirkonnas välja ning viiakse ellu omavalitsuse kohta toimivad ja omanäolised tunnusüritused, aitamaks kaasa kogukonna identiteedi kasvule. 
 
01.juuli 2017 – 30.juuni 2019 kestva projekti „Naabriga koos" raames toimuvad erinevatel aastaaegadel traditsiooniks saanud erinevaid sihtgruppe kaasavad üritused:
- 2018. ja 2019.aaasta aprillis toimub üle-vallaline kevadmatk „Tunne koduvalda"
- 2017. ja 2018. aasta augustis toimub suvelõpu kogupereüritus „Tänapäeva muinaslugu" koos kontsertetendusega Paikuse alevis
- 2017. ja 2018.aasta augusti lõpus toimub uuenduslikuna „Lodja iidetuli" Reiu jõe suudme alas paikneval Kiviajakülas.
- 2017. ja 2018.aasta septembris/oktoobris toimub kogupereüritus P.Õ.M.M. –Paikuse Õhtune matkamäng
- 2017. ja 2018.aasta detsembris toimub Paikusel kogupereüritus „Jõulutunnel" 
 
Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"  § 41 lg 1 ja 3, otsustas PRIA rahuldada ühisprojekti "Naabriga koos" toetuse taotluse ning toetada selle tegevusi 15 000.- euroga. Projekti kogumaksumus on 17 000.- euri, millest 2000.- euri katab Paikuse vald omafinantseeringuga.
 
Projektijuht: Marika Valter
Tel. +372 5665 7537
 

Lodja Iide tuli ürituse fotod on leitavad siit: 
https://goo.gl/v3Eyax

Paikuse Perepäeva "Tänapäeva muinaslugu II" ürituse fotod on leitavad siit: 
https://goo.gl/5ifUyh
https://goo.gl/ZS2t29
https://goo.gl/vis5KE


Paikuse Õhtune Matkamäng -P.Õ.M.M. ürituse fotod on leitavad siit:
https://goo.gl/eYTgrH
https://goo.gl/Huio86


Jõulutunneli ürituse fotod on leitavad siit: 
https://goo.gl/tiLV2X