Uudised ja teated

« Tagasi

Kultuuri- ja sporditoetused

Kuni uute ja ühiste kordade vastuvõtmiseni kehtivad endiste omavalitsusüksuste toetuste ja stipendiumide määramise korrad. Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega ning kehtivad edasi kuni uute vastuvõtmiseni sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Paikuse osavalla toetused endise Paikuse valla territooriumil, Pärnu linna toetused Pärnu territooriumil jne). 

Paikuse osavalla toetused