Uudised ja teated

« Tagasi

Algas selle aasta hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine

Maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Et Paikuse vald on andnud nõusoleku programmi kaasfinantseerimiseks summas 16 500 eurot, saavad mitmed meie valla maamajapidamised ehk just sel aastal korda kas oma juurdepääsutee või kaasajastada vee- ja kanalisatsioonimajandust või koguni paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Taotluse hindamiseks moodustas vallavalitsus komisjoni koosseisus Väino Kaur, Helve Reisenbuk, Mait Talvoja, Valli Roosmaa ja Reet Jalakas. 
Oma otsustuses ei tee komisjon eelistusi ühelegi elanike sihtrühmale ega pea üht toetatavat valdkonda ka teisest tähtsamaks.
 
Taotlus-ja aruandevormid ning juhendid on saadaval Pärnu Maavalitsuse lehel  ning abivallavanema Väino Kauri juures (tel 5246 250), kes ka vajadusel nõustab taotluse vormistamisel ja sisulisel ettevalmistamisel.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 6. juuni 2017.