Uudised ja teated

« Tagasi

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul: HMS § 31 lg 1 Paikuse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Mustika tn 3 Silla küla kinnistule vastavalt EhS § 27 lg 1 punkt 1 ja lg 4 punkt 2 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi detailplaneeringu olemasolul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ja kui projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi , antud juhul katusekalde muudatust.
 
Tulenevalt sellest, et Mustika tn 3 Silla küla kinnistul soovitakse ehitada elamut, mille katusekallet soovitakse vähendada  ja sellega seoses taotletakse katusekalde protsendi viimist nullini, ei ole soovitud ehituse jaoks detailplaneeringu koostamine kohustuslik.
Täiendav informatsioon: telefonil 4420777 või reet.olev@paikuse.ee