Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programm 2019

Taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13. maini 2019

Toetatavad tegevused:

» majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
» elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
» aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
» leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)

 

Täpsem info ja taotlusvormid www.parnu.ee